Tworzymy Model Post

Mamy już pustą tabelę posts teraz czas na stworzenie modelu.

php artisan make:model Post

Model zawsze nazywamy liczbą pojedynczą Laravel będzie wiedział ze jeśli nazwaliśmy go, Post to będzie się on odwoływał do tabeli w bazie danych Posts.


Za pomocą narzędzia jakim jest Tinker podejrzymy  rekordy w tabeli

php artisan tinker:
App\Post: All() -->Wyświetli wszystkie rekordy z tabeli Posts.