Tworzymy migracje

php artisan create:migration create_user_table

w migrations tworzymy strukturÄ™ tabeli (nazwa w liczbie pojedynczej) a migrations i seeds liczbie mnogiej.


  public function up()
  {
   
Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
       
$table->id();
       
$table->string('name');
       
$table->string('email')->unique();
       
$table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
       
$table->string('password');
       
$table->rememberToken();
       
$table->timestamps();
    });
  }