Laravel

Laravelframework do aplikacji internetowych napisany w języku PHP bazujący na wzorcu architektonicznym Model-View-Controller.

Laravela udostępnia m.in. modułowy system budowania aplikacji z dedykowanym menedżerem zależności, różne sposoby dostępu do relacyjnych baz danych, narzędzia pomagające we wdrażaniu i utrzymaniu aplikacji oraz jego ukierunkowaniem na cukier syntaktyczny.

Jego kod źródłowy jest udostępniony na GitHubie, na licencji MIT. W oparciu o udostępniony kod powstają projekty zarówno komercyjne, jak i opensource np.: Aimeos bagisto, Avored, S-Cart czy Microweber.Wymagania Laravela

Serwer z wersją PHP wyższą lub równą 7

na nim zainstalowane rozszerzenia PHP: OpenSSL, PDO, Mbstring, Tokenizer oraz XML.

może być również instalowany lokalnie w systemach Microsoft Windows przy pomocy środowiska xampp

3 years ago by