Instalacja Laravel

Za pomocą Composer instalujemy Laravel.

Poniższa komenda zainstaluje nam w katalogu w którym się znajdujemy nowy projekt Laravel w wersji  "5.8."

composer create-project laravel/laravel . "5.8.*"

Jeśli chcemy zainstalować najnowsza dostępną wersje:

composer create-project laravel/laravel . 

Po instalacji możemy sprawdzić która wersje Laravel posiadamy :

vagrant@homestead:~/code$ php artisan -v
Laravel Framework 8.29.0