Tworzymy model, fabryka, seeder, controller

A by z automatu utworzyć model, fabryka, seeder, controller wpisujemy komendę:

vagrant@homestead:~/code$ php artisan make:model Tag -mfsc
Model created successfully.
Factory created successfully.
Created Migration: 2020_10_31_072142_create_tags_table
Seeder created successfully.
Controller created successfully.
vagrant@homestead:~/code$

Tag to model jaki chcemy utworzyć dla tabeli Tags natomiast -mfsc to kolejno model, fabryka, seed, controller.

Teraz zabieramy się do uzupełnienia naszych pików o potrzebne nam dane.

Tu znajduje się link ? z wiekszą dawką informacji.