Laravel 8 Bootstrap Auth Scaffolding

Laravel 8 Bootstrap Auth Scaffolding. W tym samouczku dowiesz się, jak zbudować login, zarejestrować się, wylogować, hasło, profil i zresetować hasło za pomocą laravel ui i boostrap scaffolding. Przede wszystkim poinformujemy Cię o pakiecie boostrap ui i auth. W Laravel 8 dodaje pakiet boostrap ui i auth do logowania, rejestracji, wylogowania, resetowania hasła, zapomnienia hasła, weryfikacji e-mail, uwierzytelniania dwuskładnikowego, zarządzania sesjami. W tym przykładowym samouczku laravel 8 bootstrap auth użyjemy laravel Ui i BOOTSTRAP Auth do zaimplementowania domyślnego logowania, rejestracji, zresetowania hasła, zapomnienia hasła, weryfikacji adresu e-mail oraz widoków blokowych uwierzytelniania dwuskładnikowego i pliku kontrolera. Laravel 8 Auth Scaffolding używający laravel ui z boostrap auth będzie wyglądał jak na poniższych obrazkach:

Welcom/Homepage

Login page

Register page


Za instaluj najnowszą wersje Laravel App

composer create-project laravel/laravel . 

Następnym krokiem jest skonfigurowanie projektu. Najpierw skonfiguruj plik .env oraz połączenie z bazą danych.

APP_NAME=NazwaTwojejApp
APP_URL=http://TwojaApp.test
DB_DATABASE=nazwaBazy
DB_USERNAME=Użytkownik
DB_PASSWORD=Hasło

Zainstaluj Laravel UI

composer require laravel/ui "^1.2"

Zainstaluj Bootstrap Auth Scaffolding

php artisan ui bootstrap --auth

Zainstaluj Npm Packages i uruchom

npm install && npm run dev

Uruchom migracje

php artisan migrate

Uruchom serwer i ciesz się aplikacja.