Failed to open stream: No such file or directory

Przy instalacji prosto z Gita pojawia nam się oto taka strona.

failed to open stream No such file or directory in

W innym przypadku pomogła by nam komenda


vagrant@homestead:~/code$ composer update


Ale nasz projekt wymaga php w wersji php8.0 a my posiadamy php7.4

vagrant@homestead:~/code$ php -v
PHP 7.4.16 (cli) (built: Mar  5 2021 07:54:38) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.16, Copyright (c), by Zend Technologies
vagrant@homestead:~/code$ ^C


Chciałem szybciutko to naprawić ale komendy takie jak nie działają.

vagrant@homestead:~/code$ php80
-bash: php80: command not found


vagrant@homestead:~/code$ php8.0 artisan list
PHP Warning:  require(/home/vagrant/code/vendor/autoload.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/vagrant/code/artisan on line 18
PHP Stack trace:
PHP   1. {main}() /home/vagrant/code/artisan:0
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Failed opening required '/home/vagrant/code/vendor/autoload.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /home/vagrant/code/artisan:18
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /home/vagrant/code/artisan on line 18

Na chwile obecną... nie działa będę musiała uruchomić Homestead z php8.0 ale to też zaczyna być problematyczne.

OK udało się

sudo update-alternatives --config php

i zmienia php wersje bez problemów.